Åter till startsidan

Utskottens webbplats

Logga in på Nora kommuns webbplats för utskotten

Vid inloggning på denna webbplats är
användarnamnet ditt KORTNAMN.


OBS! använd inte din E-postadress

Vid frågor angående dina användaruppgifter, vänd dig till kommunsekreteraren, vxl 0587-810 00 

Nora kommun, Prästgatan 15, 713 80 Nora  Tel: 0587-810 00
E-post: nora.kommun@nora.se